Chọn phương thức thanh toán

Để chuyển khoản, anh em vui lòng chuyển tiền vào tài khoản sau đây:

Vietcombank

Nguyen Sy Nguyen

1013748203

Nhớ ghi tên tài khoản vào phần nội dung chuyển, sẽ tự có KNB

Lưu ý Bạn nhập đầy đủ thông tin sau

Số tiền thanh toán:
Tên đăng nhập trò chơi: